Ytonghus
-  byggt 1970
-  1-rörs-system
-  (12mm rör, 2 slingor)
-  100 m3
-  1-plan
-  Nibe 1215-5kW
-  130 meter borrat
-  installerad juni 2007
Månadens Temp

Detta är ett prov med min logger.
Installation pågår...

hälsar Arne Ljungdahl, (bergvärmepumpsinnehavare i Kungsör)