Aktuella mätvärden
Givare Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
VB retur 28,1 32,8 27,4 40,9 22,7 44,6
VB fram 31,4 36,5 27,8 50,8 23,1 54,1
Ute 10,5 10,1 7,8 11,4 -1,8 30,8
Mätt: 22.10.20 04:52:04
Värden ° C
Position:   N59.42069   E16.11086   -  12 möh