Aktuella mätvärden
Givare Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
VB retur 27,9 27,2 26,1 33,3 23,8 48,8
VB fram 28,1 27,7 26,6 44,5 24,4 60,9
Ute 17,6 22,9 16,1 32,6 -14,8 36,4
Mätt: 21.07.18 05:58:04
Värden ° C
Position:   N59.42069   E16.11086   -  12 möh