Aktuella mätvärden
Givare Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
VB retur 26,2 28,2 25,3 40,1 23,8 48,8
VB fram 26,5 29,6 25,9 50,1 24,4 57,0
Ute 28,8 20,6 9,6 29,8 -14,8 30,8
Mätt: 25.05.18 16:52:03
Värden ° C
Position:   N59.42069   E16.11086   -  12 möh