Aktuella Mätvärden
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
VB retur 37,0 37,9 31,1 43,9 30,3 43,9
VB fram 37,0 43,1 31,3 53,3 30,5 53,3
Ute 1,3 3,3 1,3 6,3 1,3 7,8
Mätt: 04.03.24 05:09:44
Värden ° C