Aktuella mätvärden
Givare Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
VB retur 27,5 29,1 24,9 37,8 22,7 42,0
VB fram 27,8 31,4 25,1 48,8 23,1 52,1
Ute 15,6 13,4 11,2 16,1 3,0 30,8
Mätt: 30.09.20 16:30:03
Värden ° C
Position:   N59.42069   E16.11086   -  12 möh