Aktuella Mätvärden
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
VB retur 23,8 24,7 23,4 33,3 22,9 46,6
VB fram 24,2 25,4 23,9 47,0 23,4 55,6
Ute 20,1 18,6 14,7 24,8 -7,8 28,9
Mätt: 24.05.24 20:59:44
Värden ° C