Om min VP och dess Temperaturer...

Jag har ett Ytonghus från 1970 byggt med 1-rörs-system och oljeeldning.

Jag har numera en Värmepump installerad. Bergvärme - med en NIBE 1215-5. Installerad i juni 2007.

Värmepumpen är lite "klen" då den bara kan ge ca 55 grader medan oljepannan gav över 80!

Jag har försökt ställa in driftpunkten på VP så gott det nu går med mina förutsättningar.
Och det har blivit ganska bra. Förbrukningen för varmvatten och värme ligger på ca 1/3-del. Min elförbrukning under första året är ca 12000kWh totalt.

Jag litar nu inte på temp-givarna i Nibe-systemet. Dom beter sig lite underligt. Rätt som det var började KB-sidan in att stiga till dess efter ca tre veckor den låg på 15 grader över returen! När det egentligen ligger på ca 2..4 grader.

Dax att installera en logger. Så nu har jag byggt ett loggningssystem. Helt enligt den gängse metoden med Dallas temp-givare, PC och programmet LogTemp.

VB-sidan (den varma sidan) sitter bra med buntband medan den kalla sidan (KB) inte har bra termisk kontakt. Just nu är det kondens och inga buntband - men det kommer.

Eftersom mina givare sitter utanför visar dom lite andra värden än Nibes. Speciellt KB-sidan när cirk-pumpen inte går.

Nibes givare på kalla sidan är nu bytta (sept 2009) och visar numera korrekta temperaturer!
Bra - när nu mina givare där har något fel och är bortkopplade...

Här kan man se två hack i kurvorna. Det är när VPn kopplar om och värmer varmvatten... Eftersom man bara har en cirkulationspump på VB-sidan blir det ju ingen cirkulation genom radiatorerna när man skall värma varmvatten...

Vänstra bilden är mätt på en radiator direkt. Den högra visar VB-sidans fram och retur. Den röda spiken är den värmepuls som erhålls då man kopplar tillbaka till radiatorsystemet.

Notera att när VP stannar sjunker framtempen (den röda) omedelbart ner till returtempen. Medan radiatorn ju har kvar sin aktuella temperatur (den vita) och svalnar sakta.

Gick det att förstå detta? Klaga hos mig om jag har rört till det för dig...!
hälsar Arne Ljungdahl, (bergvärmepumpsinnehavare i Kungsör)
Nibe 1215-5kW, borrat 130 meter, 1-rörs-system (12mm), 100 m3 1-plan