lite om detta med VÄRMEPUMPar

Det finns två olika sorter av vattenburna värmessystem:
- Högtempereratur (80-90 grader) och Lågtempereratur (50-60 grader).

Dessa kan dessutom varav följande två typer:
1-rörs eller 2-rörs.

Än sen då?
Jo, om man nu skulle vilja skaffa sig en värmepump av något slag så har det betydelse.

Högtemperatursystem

Om man nu har ett olje-eldat system så är det ett Högtemeperatur-system. Man har en panntemperatur på sådär en 80..90 grader.
Och oljebrännaren ser till att hålla panntemperaturen tämligen konstant.
För att fördela ut värmen till radiatorerna har man en cirkulationspump. Den matar runt vattnet genom radiatorerna.
För att få ut varierande grad av värme till elementen har man en shunt. Den reglerar hur mycket av pannvattnet som skall cirkulera ut i radiatorerna.
Om den är stängd kommer inget pannvatten (dvs varmt vatten) ut till radiatorerna och dom kommer att efterhand kallna.Dvs dom har avgivit sin värme till rummen.
Om den är helt öppen kommer allt pannvatten att cirkulera ut. Det innebär väldigt heta radiatorer (element).
Om shunten har något mellanläge kommer ju temperaturen på radiatorerna att bli lite så där "lagom" varma.
Normalt har man ett reglersystem som bestämmer hur shunten skall stå.
Lågtemperatursystem

En värmepunp är ett Lågtemperatur-system. Man brukar få ut någonstans mellan 55 och 60 grader.
Med en värmepump har man inte ett "hett" vattenmagasin som man kan shunta ut till elementen.
Istället får värmepumpen gå när den går och då kommer temperaturen att komma upp till sina 55-60 grader efter ett tag.
Vilket innebär att matningstemperaturen ut till radiatorerna kommer att variera.
Genom att balansera hur ofta och hur länge vämepumpen går får man samma effekt som med en shunt i ett oljeeldat system.
Det blir ungefär samma sak som man har med ett el-element: till eller från via en termostat.
Värme-Design

När man bygger ett hus tar man hänsyn till hur bra huset är isolerat och hur stort det är och vilket uppvärmningssystem man har.
Radiatorernas storlek bestämms efter detta så att man har tillräckligt med avgiven värmeeffekt från radiatorerna även för de kallaste dagarna.
Om man nu har ett lågtempererat system får man ju ha större radiatoryta som kan avge värme för att få samma avgiven värmemängd som i ett högtempererat system...
Byte av Värmesystem

Om man nu hade ett olje-system och installerar en värmepump - vad händer då?

Jo, man kommer inte att kunna få ut samma topp-effekt vid extremt kalla dagar! Man får ju "bara" ca 55 grader mot ca 80 i ett oljeeldat system.
Man måste således ta sig en funderare på hur mycket värmemarginal man har.
Visserligen har man ju elpatroner i en värmepump som går in om inte värmepumpen själv kan klara värmekravet.
Men det är kanske inte det man ville uppnå... Energivinsten blir ju klart sämre om man måste köra med elvärmen!

1-rörs/2-rörs-system


Det där med 1-rörs och 2-rörssystem då?

Jo. Om man har två rör ut parallellt från sin värmekälla har man ett 2-rörssystem.
Varje radiator är inkopplad mellan framledning och returledning. Och med en termostat eller bara en kran kan man reglera mängden värme i just den radiatorn.

I ett 1-rörssystem går vattnet ut till radiatorerna i seria. Först till det första, fortsätter sedan till nästa i kedjan.
Ventilen/termostaten styr upp önskad mängd igenom radiatorn och låter resten passera förbi utan att gå in i radiatorn.
Det innebär att varje element bara tar en del av värmeenergin.
Och att det sista elementet i kedjan får det kallaste vattnet!
Reglersystem

En termostat är en del i ett så kallat "slutet" reglersystem. Man har börvärde och ärvärde.
Om ärvärdet är fel kompenserar termostaten så att man uppnår börvärdet.

Samma sak med ett värmesystem som känner av innetemperaturen och hållen den på önskat värde. Men här kan man ju inte reglera varje rum individuellt!

Normalt känner man bara av yttertemperaturen och med hjälp av en reglerkurva ansätter man börvärdet. Det är sedan detta värde som man försöker hålla. T. ex. genom att reglera utgående/matande radiatorslinga.
Detta är egentligen ett så kallat "öppet" reglersystem (det har ju ingen egentlig återföring av det ärvärde man vill åt!).
Inregleringen sker här genom att välja rätt kurvlutning och grundvärde!
ang Värmepumpsystem

Så är dom väldigt ofta (ca 50%) felaktigt inställda.
Man kan säga att det är inte alla rörmokare som även är bra reglertekniker...
Värmepumpsforum finns mycket info om både det ena och andra!
Problemet är att hitta bland allt som finns...!
Bl.a. om detta med konsten att justera en värmepump kan man läsa och se att många har mindre bra injusteringar.
Vilket ju kan vara av betydelse för att man upplever sitt system som o-bra (dvs mindre bra!).
Enligt Folksam

Hittade ett par bra bilder hos Folksam...
De visar med sina ledtexter problemet med hög/låg-temperatursystem.
Man ser tydligt att låg-temperaturhuset har större radiatoryta...
Du hittar mera om detta hos Folksam...

Reflektioner

När man bygger ett värmesystem tar man givetvis hänsyn till rördimensioner mm liksom radiator-yta för att få den avgivna värme som man önskar kunna ta ut.
Varje rum med sitt/sina radiatorer skall ju kunna hålla önskad temperatur i just det rummet även under den kallaste dagen.
Och det med det värmesystem och dess förutsättningar som finns!

Om man nu byter värmesystem eller radiatorer måste man ju tänka på att man förändrar förutsättningarna.
Att byta radiatorer skulle kunna betyda att man får det bättre i ett rum - men sämre i ett annat!
Detta kanske speciellt i ett 1-rörssystem...

Ett väl dimensionerat 1-rörssystem (tillräckligt med yta och flödeskapacitet) fungerar lika bra som ett 2-rörssystem.
Om systemet är dimensionerat för lågtemperatur har man inga problem att byta till värmepump.
Men det är kanske just ojleeldade hus som har störst glädje att byta till värmepump...

Om man har elvärme (dvs inte vattenburen värme) måste man ju installera vattenburen värme och då gör man ju en värmemängdskalkyl...

Om man nu vill ha ett luft-värmepumpsystem blir det ju något helt annat! Man får ju inget varmvatten av ett sånt... Och måste ha komplement i form av elvärme på ett eller annat sätt när det blir riktigt kallt.
Mitt system då?

Jotack. Jag har tyvärr ett högtemperatur 1-rörssystem med VÄLDIGT smala rör vilket innebär att jag med värmepump har svårt att få det värmeflöde som skulle behövas. Med grövre rör hade det varit bättre - jag har 11..14 grader mellan framledning och retur och borde ha kanske 6..7 grader.
Och jag har ju för små radiatorer nu när jag har lågtempererat värmesystem.
Men jag har ett VÄLDIGT bra borrhål med mycket värmeenergi. Så värmepumpen fungerar bra.
Problemet uppstår vid yttertemperaturer på -15 grader och lägre. Då får jag inte ut värme nog till radiatorerna.
Men det finns ju elpatroner. Som stängs av vid ca 65 grader...
Men det borde räcka! Vi bor ju inte i sibirien... Och det blir varmare!
Gick det att förstå detta?
Klaga hos mig om jag har rört till det för dig...!

hälsar Arne Ljungdahl
(bergvärmepumpsinnehavare i Kungsör)