SJÖGULL - vad vet du om det?


Visst låter det vackert! Och visst - den är ju vacker att se på...
 
Men - kanske inte om den nu behagar ta över hela din bad- och båt-vik...
Och det gör den!!Vem vill - eller kan - fiska här? Bada? Åka båt?...


Vill du ha en vacker liten damm kanske?

Då kanske du väljer att sätta dit lite fina vackra växter att titta på...
Du - Välj INTE sjögull!!
Varför inte?
Jo - inte OM utan NÄR detta vackra sjögull kommer ut i ett rinnande vattendrag - då blir det ju så himla O-bra konsekvenser!

Om att bekämpa/begränsa Sjögull

Är du drabbad? Har du båt, brygga eller så - och har Sjögull där?

En sak - tänk efter - INNAN du gör något!!
Om du slår med t.ex. lie så kommer växtdelarna att flyta iväg - och växer sedan hos dina grannar...!
Det kanske inte är så där himla bra...!?
Vad tycker DU om dina grannar sedan exporterar sitt sjögull till DIG??

Många gånger är det bra att veta i förväg varför man skall göra på ett visst sätt - eller inte...

Seminarium må 6 sept 2011 i Kungsör om Sjögull

Deltagare var föreläsare plus representanter för kommuner, länsstyrelser och andra organisationer som har kontakt med sjögull.

En heldag med två föreläsare plus gruppdiskussion.
Tina Kyrkander, biolog, pratade om åtgärder mot sjögull;
Daniel Larsson, biolog, berättade om spridningsmekanismer hos sjögull.

En snabb sammanfattning av läget speciellt i Arbogaån/Mälaren är följande:
- Det är endast en (1) genetisk individ, dvs spridningen har uteslutande varit vegetativ (Daniel Larsson).
- Dvs växtdelar har spridit sig och slagit rot på nya ställen.
- Inplanteringen skedde 1933 i sjön Väringen - nu har det passerat hela Arbogaån och kommit ut i Mälaren/Galten...
- Flödet i Arbogaån står för 25% av hela flödet genom Mälaren - det är svårt att hindra sjögullsdelar att även fortsättningsvis komma ut i Mälaren från Arbogaån.
    Speciellt kanske vid stora flöden som häftiga regn mm.
- Mekaniska metoder är 1) Kvävning med duk 2) Skördning/slåtter 3) Dykning och uppdragning.
- Andra metoder är 4) Lägga ut råghalm som tydligen saboterar för sjögull.

- Oaktad metod har sjögullet alltid återkommit.

Ett nätverk med de närvarande kommer att startas upp. Förhoppningsfullt med bra webb-stöd.
Kartering av förekomster är en viktig bas för fortsatt verksamhet.
Metoderna 1) och 4) kommer att noga följas - och allt bör dokumenteras väl!
Ett uppföljningsmöte kommer nästa år - i Tingsryd.
Förhoppningen är att detta verkligen är en mer aktiv början på att få bukt med Sjögull - en framtida plåga och gissel...


/Arne Ljungdahl

En fundering...
Kanske kan man använda en slamsug? Helt enkelt suga upp hela växten - samla upp i en pråm?
Om man lägger i en fiberduk så kan man kanske samla upp alla växtdelar och samtidigt pumpa ur vatten som rinner igenom fiberduken?
Är det när land kan man ju pumpa upp direkt på land - bara inte växtdelarna rinner tillbaka!

LÄNKAR (öppnas i nytt fönster)

Den virtuella floran
Daniel Larsson
Spridningsmekanismer hos sjögull (PDF-fil)

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Broschyr : Varning för Sjögull (PDF-fil)
Tingsryds kommun
Ulrisehamn kommun
Kungsörs kommun
Broschyr: Sjögull i Arbogaån och Mälaren
Snogeholmssjön i Sjöbo

Flygbilder över Väringen (sjögullets start mot Mälaren)
Bilder från Väringen 1990-99
KAK-journalen om sjögull i Arbogaån

Riksdagsmotion från 2005

Naturvårdsverkets rapport 2011

Vattenhyacint i Victoriasjön
mer om Vattenhyacinten (finns inte längre)
Sveriges Radio - Klotet: Reportage Victoriasjön