Figur 1.
Mälarens avrinningsområde samt avgränsningar av de största tillrinningsområdena.
Arealerna mellan tillrinningsområdena utgörs av det sk närområdet.
Arealer och vattenföringsdata ges i tabell 1.Figur 2.
Mälarens olika delbassänger med avgränsningar markerade med grövre linjer,
provtagningsstationer i fjärdar markerade med röda prickar och i sund med blå prickar.
Tidigare använd bassängindelning visas i övre vänstra hörnet.
Tabell 1.
Arealfördelning för bassängernas tillrinningsområden samt medelvattenföring (MQ)
för den aktuella utvärderingsperioden 1966-98.


Bassäng
 
Vattendrag
 
Areal
(km2)
Täckning
(%)
MQ
(m3/s)
MQ
(%)

A Arbogaån 3802 44 4325
Kolbäcksån 3093 36 2917
Hedströmmen 1058 12 127
Köpingsån 284 3 21
Närområdet 405 5 31,7
Totalt 8642 100 8951,7

B Eskilstunaån 4187 64 2414
Svartån 754 12 63,5
Sagån 865 13 74
Närområdet 728 11 52,9
Totalt 6534 100 4224,4

C Råckstaån 239 12 10,6
Närområdet 1735 88 105,8
Totalt 1974 100 116,4

D Fyrisån 1982 50 137,6
Örsundaån 727 18 52,9
Oxundaån* 271 7 1,50,9
Märstaån* 71 2 0,50,3
Närområdet 1270 32 74
Totalt 3979 100 2715,7

E Närområdet 229 100 21

F Närområdet 148 100 0,50,3

Mälaren totalt 21507 100 172100
* vattendrag som ingår i närområdets arealTabell 2.
Arealer, volymer, djupförhållanden och vattenutbyte i Mälarens bassänger.
Bassäng
 
Areal
(km2)
Volym
(km3)
Volym
(%)
Medeldjup
(m)
Maxdjup
(m)
Vatten-utbyte
(år)
A 61 0,211,5 3,4 19 0,07
B 306 2,5718,3 8,4 35 0,6
C 512 8,5761,1 16,9 60 1,8
D 94,1 1,087,7 11,5 50 1,2
E 96,5 1,329,4 14,0 63 0,4
F 26,4 0,282 10,4 35 0,05
Mälaren 1096 14,03100 12,8 63 2,8