Strandsatt - kan man välan säga ... en sorglig historia!



Resultatet av o-uppmärksamhet...