(59219)
Vattenståndet i Mälaren
Mälarens höjdsystem = Sjökortets ref-nivå = 4,10 m över V slusströskeln i KarlJohan-slussen = 0,78 m i RH2000 = 0,26 m i RH00.
Mälarens medelnivå = 4,17
Mälarens normalvattenstånd = regleringsnivå = 4,14

Graferna är mätningarna av SMHI:s mätstation i Västerås (mätt från mars 2015)
(från sept 2008 fram till mars 2015 användes mätdata från Mälarhamnnen i Västerås)
Mälarens vattennivå 2024 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2023 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2022 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2021 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2020 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2019 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2018 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2017 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2016 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2015 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2014 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2013 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2012 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2011 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2010 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2009 (Västerås)
Mälarens vattennivå 2008 (Västerås)